Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
DANH MỤC
TÀI NGUYÊN
Danh sách Tài nguyên 20 tài liệu   
Stt Tài liệu Lần cập nhật cuối Tải file Dung lượng Tải/Xem
1 WinRAR 4.20 English 32bit 19/02/2013 Tải file về ----- 251 / 117
2 Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 19/02/2013 Tải file về ----- 64 / 40
3 Microsoft® SQL Server® 2008 Express (X64) 19/02/2013 Tải file về ----- 62 / 32
4 Microsoft® SQL Server® 2008 Express (X86) 19/02/2013 Tải file về ----- 48 / 30
5 Microsoft® SQL Server® 2008 Management Studio Express (X86) 19/02/2013 Tải file về ----- 40 / 26
6 Microsoft® SQL Server® 2008 Management Studio Express (X64) 19/02/2013 Tải file về ----- 32 / 18
7 Windows Installer 4.5 Redistributable (x64 Platform, For Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 and Windows Server 2008) 19/02/2013 Tải file về ----- 18 / 18
8 Windows Installer 4.5 Redistributable (x86 Platform, For Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 and Windows Server 2008) 19/02/2013 Tải file về ----- 10 / 15
9 Windows Installer 4.5 Redistributable (For Windows XP SP2, SP3 - 32-bit platforms) 19/02/2013 Tải file về ----- 20 / 16
10 Phần mềm điều khiển máy tính từ xa TeamViewer 19/02/2013 Tải file về ----- 82 / 59
11 FireFox 18.0.2 19/02/2013 Tải file về ----- 21 / 12
12 Chrome 19/02/2013 Tải file về ----- 21 / 14
13 Foxit Reader 19/02/2013 Tải file về ----- 47 / 15
14 7-Zip for Windows (64-bit x64) 19/02/2013 Tải file về ----- 19 / 11
15 7-Zip for Windows (32-bit x86) 19/02/2013 Tải file về ----- 21 / 18
16 UniKey (32 bit/64bit) 22/02/2013 Tải file về ----- 56 / 23
17 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (Windows 64 bit) 19/02/2013 Tải file về ----- 19 / 14
18 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (Windows 32 bit) 19/02/2013 Tải file về ----- 36 / 24
19 Phần mềm xếp Thời khóa biểu Stt-maker phiên bản 2005 (dành cho các trường phổ thông) 19/02/2013 Tải file về 6,53 Mb 1825 / 771
20 Phần mềm Quản lý trường học VSchoolH phiên bản 2012 (cấp THPT) 19/02/2013 Tải file về 40,96 Mb 1203 / 430