• 25/02/2011
  • Tin công ty

Thông báo phát hành phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp thời khóa biểu cho các trường ĐH, CĐ, THCN

Phần mềm Lập kế hoạch đào tạo, xếp TKB cho các trường ĐH, CĐ và THCN phiên bản 2009.01 với nhiều tính năng ưu việt trợ giúp các trường giải quyết các vấn đề về kế hoạch đào tạo, xếp thời khoá biểu, lịch thi một cách nhanh chóng và hiệu quả

Phần mềm Lập kế hoạch đào tạo, xếp TKB cho các trường ĐH, CĐ và THCN phiên bản 2009.01 với nhiều tính năng ưu việt trợ giúp các trường giải quyết các vấn đề về kế hoạch đào tạo, xếp thời khoá biểu, lịch thi một cách nhanh chóng và hiệu quả

Tính năng / chức năng:

+ Hỗ trợ 2 mô hình đào tạo niên chế và tín chỉ

+ Đăng ký học, đăng ký thi, đăng ký giảng dạy thông qua WEBSITE.
+ Tra cứu lịch học, lịch thi, lịch giảng dạy thông qua WEBSITE.
+ Hỗ trợ xếp tự động Thời khoá biểu theo nhiều tiêu chí khác nhau
+ Hỗ trợ xếp tự động lịch thi.
+ Hỗ trợ xếp tự động Thời khoá biểu ưu tiên theo các tiêu chí:
o Ưu tiên theo Lớp.
o Ưu tiên theo Giáo viên.
o Ưu tiên theo Khoa.
o Ưu tiên theo Khoá học.
o Ưu tiên theo Hệ đào tạo.
o Ưu tiên theo Môn học.
+ Cho phép xếp thủ công : xoá, sửa, thay đổi (Giáo viên, Phòng học), xếp tiết thủ công, chuyển tiết, hoán vị các tiết, gợi ý xếp. Việc chuyển (hoặc hoán vị tiết) được thực hiện rất dễ dàng bằng cách kéo và thả chuột. Cho phép thực hiện các chức năng sao chép, cắt, dán tiết. Chức năng hoàn tác (Undo) và làm lại (Redo) cũng đã được đưa vào trong phiên bản này nhằm tăng hiệu quả chỉnh sửa Thời khoá biểu.
+ Cho phép xếp Thời khoá biểu các lớp trước rồi xếp các Giáo viên, Phòng học sau, điều này rất thích hợp cho các trường thiếu Giáo viên, Phòng học hoặc lịch giảng dạy của Giáo viên không cố định.
+ Có thể phân công nhiều Giáo viên dạy 1 Môn học cho 1 lớp.
+ Xuất kết quả xếp Thời khoá biểu sang các tệp HTML, các tệp này được liên kết với nhau chặt chẽ thuận tiện cho việc tra cứu, có thể đưa ngay lên Website cho Giáo viên và sinh viên tra cứu thuận tiện.
+ Tự động gửi Thời khoá biểu cho các giáo viên và học sinh qua Email sau khi xếp xong.
+ Hỗ trợ lập kế hoạch đào tạo tổng thể và chi tiết cho toàn trường suốt năm học/khoá học và học kỳ.
+ Hỗ trợ phân công giảng dạy theo 1 khoảng thời gian tuỳ chọn trong học kỳ.
+ Tự động tạo kế hoạch đào tạo chi tiết của lớp dựa trên kế hoạch đào tạo tổng thể.
+ Hỗ trợ chức năng tính toán khối lượng giảng dạy của Giáo viên.
+ Hỗ trợ tính năng tính toán khối lượng học tập của học sinh, sinh viên theo học kỳ, theo tuần và theo ngày.
+ Hỗ trợ tính năng khoá dữ liệu xếp Thời khoá biểu theo các kiểu: khoá toàn bộ dữ liệu Thời khoá biểu, khoá Thời khoá biểu của lớp, Khoá Thời khoá biểu của Môn học, giáo viên, khoá một số tiết trên Thời khoá biểu,…Dữ liệu đã khoá thì không thể sửa đổi được trên đó, nếu muốn sửa đổi dữ liệu sẽ sử dụng chức năng mở khoá dữ liệu mà chương trình đã cung cấp. Mục đích của việc khoá dữ liệu là để tránh sự thay đổi không theo ý muốn của người xếp Thời khoá biểu.
+ Cung cấp nhiều mẫu in Thời khoá biểu
+ Hỗ trợ nhập dữ liệu từ các tệp Excel, kết xuất dữ liệu sang EXCEL.
+ Xuất Thời khoá biểu, Lịch thi, Phiếu Báo dạy, Kế hoạch đào tạo,... sang Excel.
+ Phần mềm liên thông dữ liệu với các phần mềm quản lý đào tạo; quản lý tài chính sinh viên; quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi và thi trắc nghiệm

+ Cho phép nhiều người cùng tham gia lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB