Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
SẢN PHẨM
Phần mềm Quản lý đào tạo
Danh mục: Giáo dục - Trường học

Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ - EduManager. Cung cấp giải pháp toàn diện cho công tác quản lý đào tạo trong các trường ĐH, CĐ.

Tải về