• 26/01/2022

Phần mềm Quản lý thi


Hỗ trợ tổ chức và quản lý các kỳ thi trong các trường học Có 2 phiên bản:

+ Phiên bản dành cho các trường ĐH, CĐ, THCN

+ Phiên bản dành cho các trường phổ thông

Chức năng:

+ Khởi tạo kỳ thi

+ Xếp lịch thi

+ Đăng ký thi

+ Phân phòng thi

+ Xếp giám thị coi thi

+ Đánh số báo danh tự động

+ Đánh phách tự động

+ Nhập điểm theo phách / theo số báo danh

+ Ghép phách

+ Các công cụ hỗ trợ phúc tra điểm

+ Các công cụ thống kê chất lượng,...

+ Các công cụ chuyển điểm